PENGURUSAN KELAB HI-Y

SMK SACRED HEART

PERANCANGAN STRATEGIK, PERANCANGAN TAKTIKAL DAN PELAN OPERASI TAHUN 2006-2010

 

Perancangan Strategik

(Tahun 2006-2010)

Perancangan Taktikal

(Tahun 2010)

Pelan Operasi

1.  Program keahlian

§  Meningkatkan 10% keahlian setiap tahun dari para pelajar Tingkatan 4 hingga Tingkatan 6.

 

     Sasaran keahlian

TOV 2006

2006

2007

2008

2009

2010

40

44

48

53

58

64

 

 

    

Nama Projek   :  Kempen Penarikan Ahli

 

Objektif :-

 • Meningkatkan keahlian terutamanya dari kalangan para pelajar Tingkatan 4 dan 6.

 

Penetapan dasar dan Pemantauan oleh :-

 • Guru Penasihat
 • AJK

 

Senarai aktiviti :-

 • Pendaftaran Hari Kokurikulum
 • Publisiti dari kelas ke kelas
 • Papan notis yang menarik

1.  Pendaftaran hari Kokurikulum

     Tarikh pelaksanaan : 9 Januari

 

     Pelaksanaan :-

 • Pelajar memilih kegiatan kokurikulum yang ingin disertai.
 •  

2.  Publisiti dari kelas ke kelas

     Tarikh pelaksanaan  :  Januari dan Mei

 

     Pelaksanaan :-

 • AJK lama dan baru membuat publisiti dari kelas ke kelas
 • AJK menjemput rakan dari tingkatan 4 dan 6 Bawah untuk menyertai kelab ini.

 

3.  Papan notis yang menarik

     Tarikh pelaksanaan :  Dari semasa ke semasa\

 

     Pelaksanaan :-

 • Menyediakan papan notis kelab yang menarik dan terkini

 

Kos :  Kira-kira RM10

 

Indikator kejayaan :-

·         Bilangan ahli adalah memuaskan.

 

2.  Program Kehadiran dan Penglibatan

 • Meningkatkan kehadiran ahli  ke mesyuarat dan aktiviti supaya mendapat markah yang baik untuk oenilaian kokurikulum mereka.
 • Sasaran peratus ahli yang mendapat 50% markah kehadiran :

 

 

TOV 2006

2006

2007

2008

2009

2010

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

80.0

Nama Projek :  Program Meningkatkan

                           Kehadiran dan Penglibatan

 

Objektif :-

 • Meningkatkan kehadiran dan penglibatan ahli

 

Penetapan dasar dan Pemantauan oleh :-

 • Guru Penasihat
 • AJK Keahlian dan AJK Kehadiran

 

 

 

1.  Insentif untuk kehadiran penuh

     Disentuh setiap kali mesyuarat dan aktiviti.

 

2.  Notis panggilan mesyuarat

     Ahli-ahli diberi notis panggilan mesyuarat 3 hari

     sebelum mesyuarat.

 

3.     Program “Fund Raising” dan Kebajikan

 • Menambahkan wang simpanan untuk kegunaan kelab
 • Dermaan kepada organisasi dan individu tertentu.

Nama Projek  :  “Fund Raising”

 

(a)  Untuk Kelab Hi-Y sahaja

       - Jualan ais krim

       - Jualan coklat

 

(b)  Projek gabungan dengan kelab perkhidmatan

       yang lain

       - Jualan ais krim

       - Kutipan baju lama dan makanan dalam tin

       - Kutipan derma untuk Pusat Orang Buta

       - Jualan barangan

 

Objektif  :-

 • Menambahkan wang simpanan untuk kegunaan kelab
 • Dermaan kepada organisasi atau individu tertentu
 • Memupuk sikap prihatin dalam kalangan ahli.

 

Penetapan dasar dan Pemantauan oleh :-

 • Guru-guru Penasihat Kelab Hi-Y, LEO, Interact dan Junior Jaycee
 • AJK kelab

1.  Penjualan ais krim

     Tarikh pelaksanaan :  Januari dan Julai

 

     Pelaksanaan  :-

 • Perbincangan di antara AJK dengan guru penasihat
 • Meminta kebenaran Pengetua
 • Mencari penaja untuk ais krim
 • Menyediakan jadual bertugas
 • Menjual ais krim
 • Mengagih wang jualan untuk tujuan dermaan

 

Kos : RM400

 

Indikator kejayaan :-

 • Dapat mendapat keuntungan yang mencukupi untuk dermaan dan simpanan kelab.

 

**Jualan pada bulan Julai adalah projek gabungan dengan kelab perkhidmatan yang lain.

 

2.   Kutipan baju lama dan makanan dalam tin

      Tarikh pelaksanaan :  Februari

 

      Pelaksanaan :-

 • Perbincangan di antara AJK dengan guru-guru penasihat semua kelab perkhidmatan
 • Meminta kebenaran Pengetua
 • Mengumpul baju lama dan makanan dalam tin dari pelajar-pelajar sekolah

 

Indikator kejayaan :-

 • Dapat mendapat kutipan yang memuaskan.

 

 

 

3.  Jualan coklat sempena Hari Valentine

     Tarikh pelaksanaan :  Februari

   

     Pelaksanaan :-

 • Perbincangan di antara AJK dengan guru penasihat
 • Meminta kebenaran Pengetua
 • Membuat publisiti tentang jualan
 • Mengambil pesanan dari para pelajar

 

       Kos : RM100

 

      Indikator kejayaan :-

·         Dapat mendapat hasil jualan yang memuaskan.

 

4.  “Fund Raising” untuk Pusat Orang Buta

      Tarikh pelaksanaan : Oktober

 

      Pelaksanaan :-

 • Perbincangan di antara AJK dengan guru –guru penasihat semua kelab perkhidmatan
 • Meminta kebenaran Pengetua
 • Mengumpul wang dermaan dari pelajar-pelajar sekolah
 • Menyerahkan dermaan kepada pihak berkenaan 

 

       Indikator kejayaan :-

·                 Dapat mendapat dermaan yang memuaskan.

 

5.  Jualan Barangan

     Tarikh pelaksanaan : Mei, Julai, Ogos,September

 

      Pelaksanaan :-

 • Perbincangan di antara AJK dengan guru –guru penasihat semua kelab perkhidmatan
 • Meminta kebenaran Pengetua
 • Menjual barangan mengikut acara bulan tersebut di atas berdasarkan giliran setiap kelab yang terlibat.

 

      Kos : RM800

 

       Indikator kejayaan :-

·                 Dapat mendapat jualan yang memuaskan.     

 

4.  Program Mengeratkan Hubungan Sesama Ahli

 • Mengeratkan hubungan sesama ahli supaya senang bekerjasama dalam kelab.
 • Memupuk persahabatan yang baik di kalangan ahli

Nama Projek  :  Mengeratkan Hubungan Sesama

                            Ahli

 

Objektif  :-

 • Mengeratkan hubungan sesama ahli
 • Memupuk kerjasama
 • Memupuk sikap hormat-menghormati
 • Memupuk persahabatan

 

Penetapan dasar dan Pemantauan oleh:

·                  Guru Penasihat

·                  AJK Kelab

1.  Pertandingan Mereka Baju-T Kelab

     Tarikh pelaksanaan :  April

 

        Pelaksanaan :-

 • Perbincangan di antara AJK dengan guru penasihat
 • Membuat publisiti tentang aktiviti
 • Mengadili penyertaan
 • Menyediakan hadiah dan sijil kepada pemenang

 

       Kos : RM50

 

       Indikator kejayaan :-

·         Penyertaan yang menggalakkan daripada ahli.

 

2.  Perjumpaan dengan AJK baru sesi 2010/2011

     Tarikh pelaksanaan :  Ogos

 

        Pelaksanaan :-

 • Perbincangan di antara AJK baru dengan guru penasihat
 • Menyediakan sijil kepada AJK lama

 

       Kos : RM100

 

       Indikator kejayaan :-

 • Perjumpaan berjalan dengan lancar.

 

3.  Pertandingan Lagu Kerohanian

     Tarikh pelaksanaan :  Jun

 

        Pelaksanaan :-

 • Perbincangan di antara AJK dengan guru penasihat
 • Membuat publisiti untuk mendapatkan penyertaan
 • Menyediakan hadiah dan sijil kepada pemenang

 

      

       Indikator kejayaan :-

·         Penyertaan yang menggalakkan daripada ahli.

 

4.  AGG

     Tarikh pelaksanaan : November

 

     Pelaksanaan :-

 • Perbincangan di antara AJK dengan guru penasihat
 • Perbincangan dengan penasihat pihak YMCA
 • Perbincangan dengan AJK Kelab Hi-Y sekolah lain (SMK St. Elizabeth, SMK Methodist, SMK Tung Hua)
 • Mengagih tugas semasa AGG
 • Membuat persembahan semasa AGG

 

Indikator kejayaan :-

 • Semua AJK hadir dan 80% ahli hadir untuk AGG
 • Tugas semasa AGG dijalankan dengan baik

 

 

5.  Sumbangan kepada sekolah dan masyarakat

 • Memupuk perasaan cintakan sekolah
 • Memupuk kepimpinan di kalangan ahli
 • Memupuk kemahiran mengendalikan aktiviti

Nama Projek  :  (a)  Talent Night

 

**Projek gabungan dengan kelab perkhidmatan yang lain

 

     Objektif :-

 • Memupuk perasaan cintakan sekolah
 • Memupuk kepimpinan di kalangan ahli
 • Memupuk kemahiran mengendalikan aktiviti

 

Penetapan dasar dan Pemantauan oleh :-

 • Guru-guru penasihat Kelab Hi-Y, LEO, Interact, Junior Jaycee
 • AJK Kelab di atas

 

                        

 

 

 

 

                             (b)  Christmas Carolling

1.  Talent Night

      Tarikh pelaksanaan :  19 Jun 2010

 

      Pelaksanaan :-

 • Perbincangan di antara AJK dengan guru-guru penasihat semua kelab perkhidmatan
 • Meminta kebenaran Pengetua
 • Mengagih tugas di kalangan ahli-ahli kelab terlibat
 • Membuat publisiti
 • Mengendalikan aktiviti
 • Menderma hasil jualan tiket

 

Indikator kejayaan :-

 • Jualan tiket yang memuaskan untuk diderma kepada sekolah untuk pembinaan blok bilik kelas baru.

 

 

 

2.  Carolling

     Tarikh pelaksanaan :  Disember

 

     Pelaksanaan :-

 • Perbincangan di antara AJK dengan penasihat YMCA
 • Mendapatkan jadual caroling

 

     Indikator kejayaan :-

 • Penyertaan ahli yang memuaskan

 

**Aktiviti ini adalah aktiviti di luar sekolah yang dianjurkan oleh pihak YMCA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voog. Make a website.